XIX wiek

W 1807 zastosowano maszynę parową do poruszania statków, został zbudowany pierwszy statek parowy „Clermont”. Wynalazcą statku był Robert Fulton. W latach 1814–1825 George Stephenson stworzył parowóz.

Powstała kolej żelazna, która połączyła miejscowości Stockton i Darlington linią towarową w 1825 roku. W 1830 roku linia osobowa połączyła Liverpool z Manchesterem. Z kolei w latach 1859–1869 wykopano kanał Sueski.

lizzie_1855